dimenzování Výpočet

dimenzování Výpočet

Doporučení: 16.3kW
(Podmínka Výkon: vzduch 27 ℃ / 26 ℃)