فناوری Inverquark

تکنولوژی Inverquark است Aquark الکتریک آموزشی توسعه یافته پس از سال ها از توسعه و پژوهش، در سال 2017، این فن آوری منحصر به فرد Inverquark موفقیت به فضا پرتاب شد به استخر صنعت. این اینورتر صرفه جویی راه حل گرمایش استخر ساکت ترین و انرژی است. نقاط قوت اصلی آن عبارتند از اینورتر گام کمتر، سیستم اینورتر کنترل استخر منحصر به فرد و حفاظت هوشمند است.
تکنولوژی Inverquark از Aquark گام کمتر DC اینورتر استخر پمپ حرارتی استخر پوشاک راه حل