Sizing Berekkening

Sizing Berekkening

Oanbefelling: 16.3kW
(Prestaasje betingst: air 27 ℃ / 26 ℃)