អាសយដ្ឋាន

Keyuan ផ្លូវពីរតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្គាវលី, Ronggui ស្រុក Shunde, ក្រុងហ្វ័រសាន, PRChina 528306

អ៊ីម៉ែល

For order: sales@aquark.com.cn
For service: service@aquark.com.cn

ទូរស័ព្ទ

ទូរស័ព្ទ: + 86-20-3781 4693

សំណួរឥឡូវ
  • * CAPTCHA: សូមជ្រើស ទង់