വാര്ത്ത

 • Aquark at Aquanale 2019: Marked Another Great Success of Inverter Pool Heat Pumps

  Aquark at Aquanale 2019: Marked Another Great Success of Inverter Pool Heat Pumps

  It was our enormous pleasure to participate at Aquanale show on 5-8 November in Cologne, Germany. Every day was busy and productive, thank you all for the support! During the four-day exhibition, we exhibited the full series of inverter pool heat pumps with patented back-discharge design, which h...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark Brings Dreaming Silence to Piscina & Wellness Barcelona 2019

  Aquark Brings Dreaming Silence to Piscina & Wellness Barcelona 2019

  ¡Gracias por visitarnos en Barcelona! We had a great time at Piscina & Wellness Barcelona last week, thank you everyone for coming! Over the past year, Mr. Silence inverter pool heat pump has achieved unparalleled success in the market. It adopts stepless DC inverter technology and patented b...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark Released First Video to Show Factory Strength

  Aquark Released First Video to Show Factory Strength

  We are delighted to announce that we just released an official video of our factory in Foshan. It is the first time to display our factory strength to the pool industry, covering every process from R&D, incoming inspection, production to packing. Strict Quality Control System Ensures the High...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • What Our Clients Say?

  What Our Clients Say?

  As the global first inverter heat pump with patented back-discharge design, Mr. Silence is an innovation in pool industry. Ever since its debut, it has gained more and more customer’s 5-star satisfaction. Well, how much do they like Mr. Silence? Let’s take a look!
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Do You Know What’s New In Mr. Silence 2.0?

  Do You Know What’s New In Mr. Silence 2.0?

  Customer experience is the top priority of Aquark. We always strive to exceed the expectations of clients. Even Mr. Silence is already the most revolutionary pool heat pump in the market, we still think there’s room to improve. Thanks to our engineers, after continuous improvement and optimizati...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Why Everyone Is Choosing Inverter Pool Heat Pump?

  Why Everyone Is Choosing Inverter Pool Heat Pump?

  Technology is all around us. We have seen great leaps in pool heating technology in the past few years. Everyone is looking for a pool heat pump of better user experience. Now, people gradually see the benefits of inverter pool heat pump, more and more pool users are replacing their On/Off pool ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquanale 2019 in Cologne Germany Got Everything for Private, Hotel and Public Pools

  Aquanale 2019 in Cologne Germany Got Everything for Private, Hotel and Public Pools

  Aquanale, the international trade fair for sauna, pool and ambience, is taking place in Cologne on 5-8 November 2019. Exhibitors from worldwide will present products for private, hotel and public pools. There are around 800,000 privately used pools and around 5,000 public ones in Germany. Boosted...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • See You in Piscina & Wellness Barcelona and Aquanale 2019

  See You in Piscina & Wellness Barcelona and Aquanale 2019

  Last year, AQUARK participated in the exhibitions in Australia, Germany and France with the revolutionary and innovative product – Mr. Silence Inverter Pool Heat Pump. And it successfully gained the attention and favor of the swimming pool industry across the globe. This year, AQUARK will attend ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Mr. Silence Inverter Pool Heat Pumps Soon Sold Out In Europe

  Mr. Silence Inverter Pool Heat Pumps Soon Sold Out In Europe

  We are exciting to know that Mr. Silence inverter pool heat pumps are sold out in Europe! What an encouragingly good news sharing from our European partners! As temperatures soar across, Europe is enjoying a period of warm weather. Nothing is better than taking a refreshing dip in pool. Surprisi...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark’s First European Training Tour on Eurospa Pool News Aroused Great Interest Across Europe

  Aquark’s First European Training Tour on Eurospa Pool News Aroused Great Interest Across Europe

  We are excited to know that our first European training tour is reported by Eurospa Pool News, the premier European journal for professionals in the pool & spa industry! We are greatly encouraged by the highly recognition of such a leading professional media in the industry. It aroused the g...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark’s First Technical Training Tour, Witnessing the Charm of Inverter Pool Heat Pumps

  Aquark’s First Technical Training Tour, Witnessing the Charm of Inverter Pool Heat Pumps

  It is Aquark’s first technical training tour in Europe. We have visited several clients in Germany, Austria and Hungary in the past few days. We can not say thank you enough for the warm welcome and all the support we have received during the trip. Aquark’s Inverters Won High Recognition from Tec...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Mr. Silence Registered as An Industrial Design in European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

  Mr. Silence Registered as An Industrial Design in European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

  Mr. Silence, a unique slab design inverter pool heat pump created by Aquark Electric Limited, was registered as an industrial design in European Union Intellectual Property Office (EUIPO). It is the first air-stream design inverter pool heat pump in the world. It adopts unique slab design and sim...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • പിസ്ചിനെ ആഗോള യൂറോപ്പ് 2018 ന് മിസ്റ്റർ സൈലൻസ് റോക്ക്സ്

  പിസ്ചിനെ ആഗോള യൂറോപ്പ് 2018 ന് മിസ്റ്റർ സൈലൻസ് റോക്ക്സ്

  Merci ഡി Nous അവൊഇര് ഹൊനൊരെ́സ് de votre സാന്നിധ്യം. നാം പിസ്ചിനെ ആഗോള യൂറോപ്പ് 2018, നീന്തൽക്കുളം ആൻഡ് വെൽനെസ് വ്യവസായം ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രൊഫഷണൽ പ്രദര്ശനമേളയിലും നമ്മുടെ നിലപാട് സന്ദർശിക്കാൻ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇടപാടുകാരെയും ബിസിനസ് പങ്കാളികളെ നന്ദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എക്സിബിഷൻ ഒരു വലിയ വിജയം, അത് GA ആയിരുന്നു ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ശ്രീ സൈലൻസ്, ഇംതെര്ബദ് 2018 ൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ്

  ശ്രീ സൈലൻസ്, ഇംതെര്ബദ് 2018 ൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പ്

  ഇത് സ്ടട്ഗര്ട് ൽ ഇംതെര്ബദ് പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ആദ്യമായാണ്. നമ്മുടെ ബൂത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് എല്ലാ നന്ദി. പങ്കുവെയ്ക്കാനും ലോകവ്യാപകമായി ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇൻവർട്ടറും പൂള് ചൂട് പമ്പ് ചിന്തകൾ അനുഭവങ്ങളും കൈമാറാനായി ഒരു വലിയ അവസരം ആണ്. നാം അവരുടെ പലിശ ഏറ്റവും നന്ദികാണിക്കുകയും ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ശ്രീ സൈലൻസ് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്തത് ആര്യയും അരങ്ങേറ്റം! 2018

  ശ്രീ സൈലൻസ് സ്പ്ലാഷ് ചെയ്തത് ആര്യയും അരങ്ങേറ്റം! 2018

  ഇത് സ്പ്ലാഷ് ന് മിസ്റ്റർ സൈലൻസ് അരങ്ങേറ്റ ആണ്! ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി! ഇത്തരം ഒരു നൂതന ഇൻവർട്ടറും ചൂട് പമ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ആണ്. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത്, വിപരീതം ടെക്നോളജി നീന്തൽക്കുളം വ്യവസായം പ്രധാന പ്രവണത മാറി. ഗ്യാസ് വില കൂടിയതോടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുളം ഉടമകൾ പ്രീ ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • 2018 പൂൾ & സ്പാ വാർത്ത ടോപ്പ് 50 അപാർട്മെന്റും പട്ടിക

  2018 പൂൾ & സ്പാ വാർത്ത ടോപ്പ് 50 അപാർട്മെന്റും പട്ടിക

  ഇവിടെ വരുമാന ഏറ്റവും പ്രകാശിക്കും ആർ ശില്പികളും നമ്മുടെ കുത്തക ന്യായവിധി ഫോർമുല ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് നാല് മാനദണ്ഡം തിരിച്ചറിയാൻ. യുഎസ്എ ചുറ്റും നിന്ന് അപാർട്മെന്റും തകർപ്പൻ പ്രവർത്തനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അതു ഈ ഗ്രൂപ്പുമായി കാണിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഈ കമ്പനികൾ, 2017 ൽ 12.164 കുളങ്ങൾ പണിതു $ 746 തകർപ്പൻ ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • See You in Splash Pool& Spa Trade Show 2018

  See You in Splash Pool& Spa Trade Show 2018

  Aquark will attend Splash Pool& Spa Trade show, Australia 2018. And our unique heat pump inverters will be demo during the expo. You will see innovated user-friendly design, not only high COP and silence. We look forward to seeing you from August 1-2.
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark Will Attend Interbad, 23-26th, October, Germany

  Aquark Will Attend Interbad, 23-26th, October, Germany

  Dear respectful customer, Aquark will attend Interbad Stuttgart, Germany 2018. And our unique heat pump inverters will be demo during the expo. You will see innovated user-friendly design, not only high COP and silence. We look forward to seeing you there.
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Aquark Will Exhibit New R32 Inverter Heat Pump in Piscine Lyon, November 2018

  Aquark Will Exhibit New R32 Inverter Heat Pump in Piscine Lyon, November 2018

  അകുഅര്ക് എഉരെക്സപൊ, ലൈയന് (ഫ്രാൻസ്) ചെയ്തത് 16, 2018 നവംബർ, 13 മുതൽ പിസ്ചിനെ പങ്കെടുക്കും. പിസ്ചൊനെ ആഗോളതലത്തിൽ ജലാശയം ആൻഡ് സ്പാ വ്യവസായം ഏറ്റവും സ്വാധീനം എക്പോകളും ഒന്നാണ്. അകുഅര്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ മേളയിൽ ആരംഭിക്കും സമഗ്രമാക്കി. ഇത് പുതിയ ബ്രാൻഡും സാങ്കേതിക മുമ്പ് ഹീറ്റ് പമ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നു ഒരിക്കലും തുടർന്ന്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • അകുഅര്ക് പുതുവർഷ ആശംസകൾ

  അകുഅര്ക് പുതുവർഷ ആശംസകൾ

  പ്രിയ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളും, മെറി ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര! ക്രിസ്തുമസ് ഈവ്, 2018 ന്യൂ ഇയർ ഉടൻ വരുന്നു ചെയ്യും. നാം അങ്ങനെ പറയാൻ ~ ~ നാം നിങ്ങളെ ഒരു സന്തോഷം അവധിക്കാലം ആരോഗ്യം, സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു പുതിയ വർഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നീ നന്ദി വിലമതിക്കുകയും നിങ്ങൾ. ഇവിടെ, അകുഅര്ക് നിന്ന് ആശംസകളും കൈമാറ്റം ആം ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Cleaning a Flooded Pool or Spa

  Cleaning a Flooded Pool or Spa

  ഹർഷ് കാലാവസ്ഥ പതിവായി പ്രത്യേകിച്ച് ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രദേശങ്ങൾ, കുളങ്ങളും അതിശയോക്തിയാകില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കേടുപാടുകൾ കാരണമാകുന്നു. ലൈയന് ൽ ടോണി ബെർട്രാൻഡ് അകുഅതിച്സ് കേന്ദ്രം അടുത്തിടെ കാരണം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ഏതാനും ദിവസം കതകുകളും ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പൊതു കുളം മാനേജർ എങ്കിൽ, ഇവിടെ അദ്വിച് കുറച്ച് കഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • PISCINE GLOBAL EUROPE 2016 Getting Stronger and Stronger

  PISCINE GLOBAL EUROPE 2016 Getting Stronger and Stronger

  പിസ്ചിനെ ഗ്ലോബൽ യൂറോപ്പ് 2016: എക്സിബിഷൻ ശക്തി ബലം പോകുന്നു! പിസ്ചിനെ ഗ്ലോബൽ 2016, വെറും ലൈയന് ഒരു അടുത്ത വരയ്ക്കുന്ന ചെയ്ത മാത്ര സ്പാ മേഖലയിൽ സെൻസെക്സ് പ്രദർശനം അതിന്റെ നില സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആണ്. ഒരുപോലെ സന്ദർശകർക്കും പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നത് പ്രകാരം പുകഴ്ത്തി, പിസ്ചിനെ ഗ്ലോബൽ ഞാനും തുടരുന്നു ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • Safety Notice of Swimming Pool

  Safety Notice of Swimming Pool

  അതുപോലെ ഒരു രസകരമായ എന്ന്, എല്ലാ കുടുംബം, കുളിക്കാനായി ആൻഡ് നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രവർത്തനം സുഖം ചുറ്റും കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു ജീവിത പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കുന്നു. അത് പോലെ, പണിയാനും നിങ്ങളുടെ പൂള് നിലനിർത്തുന്നതിൽ അക്കൌണ്ടിലേക്കാക്കുകയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കുടുംബം മുൻപരിചയം പുറമേ അത്യാവശ്യമാണ് ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • 2017 പൂൾ ആൻഡ് സ്പാ അവാർഡ്

  2017 പൂൾ ആൻഡ് സ്പാ അവാർഡ്

  പൂൾ ആൻഡ് സ്പാ അവാർഡ് കുളം മേഖലയിൽ വിദഗ്ദ്ധർ അവരുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നയിടത്തുള്ള. ഓരോ വർഷവും പോലെ, പൂൾ ആൻഡ് സ്പാ പ്രൊഫഷണലുകളും ഫ്രഞ്ച് ഫെഡറേഷൻ (ഫ്പ്പ്) 6 ഫെബ്രുവരി ആവിനാന് അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ വിജയികൾക്ക് അവരെ കൈമാറി. ഈ അവാർഡ് പൂള് സെച്തൊ എന്ന ഊർജ്വസ്വലതയുടെയും ഒരു ലോകശ്രദ്ധ പ്രകാശിക്കും ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക