ഉല്പന്നങ്ങൾ

ഉല്പന്നങ്ങൾ

സ്റ്റെപ്ലെസ് ഡിസി ഇൻ‌വെർട്ടർ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ - അക്വാർക്ക് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

Aquark is a professional inverter pool heat pump manufacturer in the world, mainly focuses on inverter pool heat pump’s R&D and manufacturing. It was founded by an expert team with 20 years of professional pool heat pump experience.

ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയയിൽ‌ സമഗ്രമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അക്വാർക്ക് നിർമ്മിച്ചു. R32, R410A റഫ്രിജറൻറ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. അക്വാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പൂൾ ചൂട് പമ്പും കർശനമായി നിർമ്മിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.