Inverquark технологи

Inverquark технологи 2017 онд, өвөрмөц Inverquark технологи амжилттай салбарт санд нь эхэлсэн, хөгжил, судалгааны жилийн дараа Aquark Цахилгаан ХХК боловсруулсан байна. Энэ нь хамгийн чимээгүй, эрчим хүчний хэмнэлттэй Inverter сан халаалтын шийдэл юм. Түүний гол давуу тал нь хувьсах гүйдлийн Inverter, өвөрмөц Inverter сан хяналтын систем, ухаалаг хамгаалах юм.
Aquark хувьсах гүйдлийн Inverter Pool дулааны насос сан халаалтын уусмал Inverquark технологи