ලිපිනය

Keyuan දෙකක් පාර, Gaoli සංවර්ධන කලාපය, Ronggui, Shunde දිස්ත්රික්, නියැලුනහ, PRChina 528306

විද්යුත් තැපෑල

For order: sales@aquark.com.cn
For service: service@aquark.com.cn

දුරකථන

දුරකථන: + 86-20-3781 4693

NOW පරීක්ෂණයක්
  • * CAPTCHA: කරුණාකර තෝරා කොඩිය