Frågor och svar

VANLIGA FRÅGOR

Why buy inverter?

1. On/Off is defined as “all or nothing (AON type)”, to ensure it can function properly, its power must meet the condition for thermal balance:
W1 >= Q1 (water heating) + Q2 (lose from water to air)

When the pool is at the right temperature, Q1 is no longer necessary, so the power needed is
W2 = Q2 (lose from water to air)
Q1 is no longer needed, but AON type can’t change its power, so it keeps function as W1 and Q1 is a waste. As consequence, a waste of energy will cost more on electricity bill and the temperature is not stable, in fact the temperature will varied in an interval.

2. Inverter can adjust the speed rate to use a minimum power required to maintain the temperature. It can change from W1 to W2 intelligently to avoid the unnecessary energy used. That is why the inverter is an energy saving technology, to avoid the energy waste. And also the temperature is more stable.

3. AON type has a power rate constant. It didn’t consider the change of environment. Therefore, AON usually is not a full season heat pump, the performance will be very different. It could be too hot in summer or not enough in autumn. Inveter can avoid this problem by changer the power rate.

Why buy Aquark's Inverter?

1. Aquark has a R&D team with 20 years experience of heat pump. We self developed a stepless inverter technology, which is more advance than normal inverter. For example, step Inverter can adjust the speed 20% by 20%, or 25% by 25%. Aquark’s stepless inverter can adjust Hz by Hz to the best condition for using.

faq13

2. Aquark has a very strict quality control. Start form raw material and components testing, to the production chain, all the step is strictly follow the process. Our failure rate is lower than 0.5% which is an outstanding number among the manufacture.

3. Aquark’s product has many differences. Those differences make us being unique in the market and bring more attention. Innovation is in every product of Aquark. It’s also one of the key of Aquark to being competitive.

Why buy Mr. Silence?

Mr. Silence is redefining the heat pump. It is totally a revolution of heat pump’s technology:

1. Mr. Silence is the first back-discharge heat pump ever. This design is patented, it also represent the strong R&D ability of Aquark.

2. This design can help to decrease the noise. In fact, Mr. Silence is the most silent heat pump in the market. A low noise while functioning will bring a comfortable enjoyment to the user. Mr. Silence’s noise level is 12 dB lower than On/Off heat pump, only 43 dB at 1m distance.

3. Outstanding performance: COP up to 16 certificated by TUV, thanks for the stepless inverter technology. More than 90% of energy used is free from air. This makes it environment friendly.

4. Garden friendly: this remarkable design will hide the fan, eliminate the disturbing wind, and require less space for installation.

Where should I position the Heat Pump?

En värmepump placeras så nära som möjligt till poolen filtreringssystem. Den är utformad för att användas ut dörrar och inte kräver någon täckning mot väder och vind. I själva verket om en värmepump är täckt under drift kommer det inte att fungera optimalt.

Is there any maintenance required for my heat pump?

Det finns ingen uppmärksamhet som krävs av en värmepump som med luftkonditioneringen. Helt enkelt avlägsna varje löv, gräs, papper, etc, som då och då samlar från luften. Poolen kemi bör alltid vara balanserad. Förångaren grillar är belagda för att förhindra korrosion. Men om du bor i närheten av en saltvattensmiljö kanske du vill slang ner på utsidan förångarslingan för att förhindra ansamling av salt och rost.

Can the heat pump heat my pool overnight?

Ja. Men allt beror på storleken på poolen och den tid på året. Värmepumpar är gjorda för att hålla poolen temperaturen på en daglig basis. Om värmepumpen är dimensionerad rätt till poolen storlek, när önskad temperatur har uppnåtts kommer den automatiskt upprätthålla den temperaturen hela månaden.

What are kW and BTU?

El säljs av en enhet som kallas kilowattimme. En kilowattimme är lika med 3412 BTU. BTU står för British Thermal Unit. Det är en måttenhet som vissa värmepumpstillverkarna använda på sina specifikationer.

What does COP mean?

COP står för koefficient prestanda ie. Förhållandet mellan uteffekt till ineffekten. Detta är beroende av den omgivande luftens temperatur och temperaturen på vattnet i poolen. Den talar om energieffektivitet rating av värmepumpen.

Why should I use a solar blanket or pool cover?

Som med alla värmesystem pool du rekommenderas att använda ett poolskydd när poolen inte används. Detta kommer att hålla avdunstningen (den största värmeförlusten) till ett minimum och på så sätt minska de totala kostnaderna pooluppvärmning och oönskade frustration. En poolskydd kan skära totala värmeförlusten med 50% till 95%.

How long do pool heat pumps last?

Aquark värmepumpar är anta högsta kvalitet komponenter, även utan en lick underhåll, en pool värmepump varar lätt 10 till 20 år. Men med bra underhåll, vår pool värmepump kan bokstavligen varar livet ut.

Why is R32 Required?

De grundpelarna i EU: s nya F-gas regler är att minska utsläppen och att gå mot lägre GWP-lösningar. Detta innebär en fas ner i konsumtionen av HFC och en minskning av 37% av 2020 och 79% år 2030. År 2025 Single Split A / C-system med mindre än 3 kg köldmedium bör innehålla ett kylmedel med en global uppvärmningspotential.

How efficient is R32?

R32 har liknande arbetstryck till R410A omkring 12-26 bar (174-377 Psi), men R32 har bättre förmåga att utbyta värme-belastning än R410A och levererar högre kapacitet än R410A göra systemen mer effektiva.

How much R32 is used?

R32 har en lägre GWP än R410 och använder 30% mindre köldmedium för att producera en lika stor lastkapacitet. Som ett resultat den totala emissionen CO2 kan reduceras med ca 77%.

What are the risks with R32?

Generellt ju lägre GWP den högre nivån av brännbarhet, är R32 inte annorlunda. R32 har fått klassificering A2L och klassificeras Brandfarlig kategori A2. Klassificering av direktiv 67/548 / EEG och 1999/45 / EC: F +; R12 Extremt brandfarligt. Således bara erfarna och ordentligt instruerade personer ska hantera gaser under tryck.

Vill arbeta med USA?