Poolvärmepumpens storlekskalkylator

Storleksberäkning

Rekommendation: 16,3kW
(Prestandatillstånd: luft 27 ℃/ 26 ℃)