การคำนวณขนาดของการคำนวณ

การคำนวณขนาดของการคำนวณ

คำแนะนำ: 16.3kW
(เงื่อนไขการปฏิบัติงาน: อากาศ 27 ℃ / 26 ℃)